Sociale media, da’s conversatie

Sociale media bieden organisaties kansen om het persoonlijke contact met hun publiek te herstellen. Het gaat om meer dan het toevoegen van een portie interactiviteit, meer dan het toelaten van reacties op uitgezonden boodschappen. Met sociale media kunnen bedrijven en overheden actief en uitnodigend de conversatie aangaan met hun doelgroepen.

Burgers en klanten willen meer dan informatie ontvangen. Ze willen organisaties, overheden, bedrijven kunnen aanspreken. Ze willen meedenken, mee interpreteren. Ze willen meetellen en gehoord worden. Organisaties die sociale media op de juiste manier inzetten, kunnen opnieuw in gesprek gaan met het publiek. De dorpsslager weet perfect wat zijn klanten willen, waarom ze sommige waren niet kopen. Hij weet bij welke gelegenheden zijn klanten een kalkoen kopen. Hij weet wanneer zijn klanten het druk hebben en hij hen klaargemaakte gerechten kan aanbieden. Want hij praat met zijn klanten. Met sociale media kunnen grote organisaties dat ook. De NMBS en De Lijn zijn mooie voorbeelden van grote organisaties die op een goed georganiseerde manier de dialoog aangaan en gebruikers laten voelen dat ze meetellen.