Sociale media voor dienstverlening en zorg

Photo Credit: soilse via Compfight cc

Photo Credit: soilse via Compfight cc

 

De dienstverlening van de overheid gaat verder dan het afleveren van afgestempelde attesten. Bij heel wat diensten bouw je relaties op met de gebruikers. Zorginstellingen en organisaties staan midden in de wereld. Mensen verbinden aan je dienstverlening geeft positieve stimulansen en een meer tevreden publiek. Als dienstverlener in de sociale sector kun je sociale media gericht inzetten voor preventie, voor meer verbondenheid met je cliënten en zorgvragers. Je bouwt een community rond je organisatie zodat je slagkracht vergroot.

Doelstelling

In deze workshop ontdekken we samen de vele mogelijkheden van sociale media. We bekijken hoe je in jouw organisatie sociale media een plaats kunt geven in de communicatiemix en in de kanaalstrategie.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Communicatieambtenaren en dienstverleners van gemeenten en OCMW’s en zorginstellingen. Je hebt een praktische kennis van Facebook en je kent de werking van Twitter en Linkedin.

Methode en werkmiddelen

Doceren, afgewisseld met praktijkvoorbeelden en groepswerk

Inhoud

  • Overzicht van de eigenheid van de verschillende sociale media
  • Toepassingsmogelijkheden voor o.a. community building, participatie, preventie en nazorg en voor een persoonlijke, menselijke communicatie met je doelgroepen
  • Sociale media voor het vormgeven van dienstverlening
  • Enkele geslaagde praktijkvoorbeelden
  • Kort overzicht van de juridische contouren
  • Implementatietraject voor jouw organisatie of instelling met aandacht voor strategie, content planning en organisatie.

Planning

Momenteel is deze opleiding niet ingepland. Ze kan worden georganiseerd op aanvraag.

Vraag over deze opleiding?