Sociale media zijn een onderdeel van de communicatiemix

Sociale media hebben, net als andere kanalen, hun eigen communicatiekracht. Pas wanneer ze een integraal onderdeel worden van de volledige communicatiemix komt die kracht echt tot zijn recht.

Er is niet één enkel communicatiemiddel dat oppermachtig is en dat alle klussen kan klaren. Een doelgericht verspreide flyer is heel goed om de aandacht te trekken. Op een webpagina kun je informatie aanbieden waar klanten en burgers naar kunnen teruggrijpen wanneer ze die nodig hebben. Met sociale media kun je heel goed luisteren naar je publiek, vragen stellen, meningen verzamelen en burgers en klanten verenigen en verbinden. De wijkinspecteur van de lokale politie gebruikt sociale media om te luisteren naar de bewoners in de wijk, naar hun bekommernissen over mobiliteit en veiligheid. De informatie over inbraakbeveiliging en over het woningtoezicht tijdens je vakantie staat op de website en in brochures. Je gaat pas echt resultaatgericht communiceren wanneer je de eigenheid van al je kanalen ten volle laat spelen.