Sociale media zijn overal

Veel bedrijven en overheden hebben officiële profielen op sociale media waarmee ze communiceren met hun publiek. Weinig organisaties hebben de communicatie via sociale media verbreed buiten de communicatieafdeling.

Communicatie op sociale media is persoonlijke communicatie. Gebruikers praten, delen, spelen vanuit hun profiel. Ze hebben een duidelijke identiteit. Sociale media kunnen het persoonlijk contact herstellen tussen organisaties en hun publiek. Maar een persoonlijk contact is nog iets anders dan praten met een logo. Persoonlijke communicatie werkt pas echt goed tussen echte personen. Als je met een organisatie telefoneert, krijg je ook een echte mens aan de lijn. Pas wanneer iedereen die klantencontacten heeft, ook betrokken wordt bij de communicatie, krijgen klanten en burgers het gevoel verder te geraken dan de telefoniste. Je hele organisatie aan het converseren krijgen is niet eenvoudig. Een doordachte sociale media strategie op maat houdt rekening met de mogelijkheden van de mensen en met het DNA van de organisatie.