We willen échte gesprekken met échte mensen

Conversatie cartoon

Photo Credit: khalid Albaih via Compfight cc

Conversatie is een eeuwenoude communicatietechniek. De meeste grotere organisaties hebben de conversatie verleerd. Dat komt vooral door de komst van de massamedia. Televisie, radio, kranten, reclame en drukwerk lieten hen toe om hun boodschappen op een kwalitatieve manier bij de doelgroepen te krijgen. Een professioneel gemaakte boodschap ging ongeschonden naar een groot publiek. Websites en e-mail gaven nog meer bereik. Selecties volgens profielen en mail merging gaven een illusie van persoonlijke communicatie, maar het bleef eenheidsworst.Het rechtstreekse gesprek tussen het bedrijf en de klant, tussen de overheid en de burger was er niet meer.

Vandaag zijn mensen meer dan ooit ontvankelijk voor informatie, maar ook steeds meer responsief. We willen niet alleen weten. We willen ook begrijpen, interpreteren, meedenken en een mening vormen. We willen ook dat de communicatie van bedrijven en overheden hierop inspeelt, hier ruimte aan geeft. We willen interactie, en niet enkel met het bedrijf of zijn PR-afdeling. We willen die met de échte mensen in zo’n organisatie. En die dialoog is conversatie.

Alleen met conversatie ben je als organisatie nog in staat om de verbinding met je doelpubliek te behouden en te versterken. Authentieke organisaties gaan opnieuw het gesprek aan.

Sociale media geven nieuwe relaties

Met sociale media is het ook voor grotere organisaties opnieuw mogelijk om in gesprek te gaan. Er is meer nodig voor een goede conversatie, maar sociale media spelen een belangrijke rol, en dus ook voor DeConversatie.

Een visie op sociale media is niet in één doosje te steken. Het gaat om meer dan een communicatiekanaal. Het "sociale" is belangrijker dan het medium. Met sociale media communiceren organisaties op een totaal andere manier. Ze gaan andere relaties aan met hun publiek en sociale media veranderen ook de interne relaties. Daarom mijn visie graag in stukjes.

Stukjes van de visie

Sociale media, da’s conversatie

Sociale media bieden organisaties kansen om het persoonlijke contact met hun publiek te herstellen. Het gaat om meer dan het toevoegen van een portie interactiviteit, meer dan het toelaten van reacties op uitgezonden boodschappen. Met sociale media kunnen bedrijven en overheden actief en uitnodigend de conversatie aangaan met hun doelgroepen. Burgers en klanten willen meer […]

Sociale media kanalen

Sociale media zijn een onderdeel van de communicatiemix

Sociale media hebben, net als andere kanalen, hun eigen communicatiekracht. Pas wanneer ze een integraal onderdeel worden van de volledige communicatiemix komt die kracht echt tot zijn recht. Er is niet één enkel communicatiemiddel dat oppermachtig is en dat alle klussen kan klaren. Een doelgericht verspreide flyer is heel goed om de aandacht te trekken. […]

Photo Credit: ErikVos via Compfight cc

Op sociale media communiceer je in de context van de ander

Met een juist gebruik van sociale media communiceren organisaties op een ander niveau, gelijkwaardig met hun publiek, deelnemend aan de conversaties in hun netwerken. Overheden en bedrijven treden uit hun eigen logica en leven zich in in de context van hun gesprekspartners. Organisaties zijn niet langer de initiatiefnemers van communicatie. Burgers en klanten communiceren vanuit […]

Doelstellingen

Sociale media zijn gekaderd in organisatiedoelstellingen

Sociale media zijn geen doelstelling. Ze zijn een communicatiemiddel dat je kunt inzetten om de doelstellingen van je organisatie te realiseren. Een breed gamma profielen op verschillende sociale media en hoge aantallen volgers en fans zijn middelen om actiever en gerichter te kunnen communiceren. “Wij zitten op Facebook en Twitter” is leuk maar waardeloos. Veel […]

Ballon

Communiceren via sociale media is ook het loslaten van kanalen

Geen enkele organisatie bezit of controleert sociale media. Anders dan bij drukwerk of een website ben je bij sociale media één van de vele aanwezigen. De uitdaging bestaat erin je plaats te veroveren in de netwerken van die gebruikers. Duidelijke doelstellingen en een uitgewerkte socialemediastrategie zijn daarbij onontbeerlijk. Socialemediaprofielen worden te vaak gebruikt als een […]

Delen en verbinden

Sociale media, delen en verbinden

Je communicatiekracht op sociale media hangt niet af van je sociale status of van je omzetcijfer. Je bent wat je kunt betekenen voor je netwerk. Delen en verbinden zijn daarbij sleutelwoorden. Je diploma, de grootte van je auto, je inkomen of je plaats in de hiërarchie van je bedrijf zijn onbelangrijk op sociale media. Wat […]

Gouden letters

Content is als goud op sociale media

Iedereen is een expert. Dat geldt ook voor medewerkers van bedrijven en overheden. Elke organisatie heeft massa’s content in handen. Content kun je delen. Met content kun je verbinden en kun je waardevol zijn in je netwerk. Een doelgerichte contentplanning zorgt ervoor dat je content ook echt werkt. Het consumeren van informatie speelt een hoofdrol […]

receptie

Sociale media zijn overal

Veel bedrijven en overheden hebben officiële profielen op sociale media waarmee ze communiceren met hun publiek. Weinig organisaties hebben de communicatie via sociale media verbreed buiten de communicatieafdeling. Communicatie op sociale media is persoonlijke communicatie. Gebruikers praten, delen, spelen vanuit hun profiel. Ze hebben een duidelijke identiteit. Sociale media kunnen het persoonlijk contact herstellen tussen […]